Beschrijving werkzaamheden:

 • Opnemen en afvoeren kantopsluiting, 268 m1
 • Opnemen en afvoeren bestrating, 1.283 m2
 • Opnemen en afvoeren riolering, 100 m1
 • Opnemen en afvoeren divers straatmeubilair en bebording
 • Divers grondwerk, 4500 m2
 • Leveren en aanbrengen kantsopsluiting, 250 m1
 • Leveren en aanbrengen bestrating, 4.100 m2
 • Leveren en aanbrengen riolering inclusief 28 kolken, 350 m1
 • Leveren en aanbrengen energiegrondkabel incl. 17 lichtmasten, 335 m1
 • Daarnaast hebben we de volgende aanvullende werkzaamheden uitgevoerd:
 • Creëren tijdelijke parkeerplaats
 • Leveren en aanbrengen divers straatmeubilair